Czym jest dywidenda i kiedy ma miejsce jej wypłata

Z zakupem akcji związany jest termin „dywidenda”. Czym jest dywidenda? Jak oblicza się jej wysokość? Czy każdy inwestor, który kupił akcje, może liczyć na wypłatę dywidendy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to dodatkowa korzyść, jaka wiąże się z zakupem akcji spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytowo-akcyjnych. Wypłacając dywidendę, spółka dzieli się wypracowanym zyskiem ze wspólnikami (akcjonariuszami). Nie każda spółka wypłaca jednak dywidendę – czasem środki te są przeznaczane na dalszy rozwój.

Mimo że dywidenda inwestorom kojarzy się z dodatkowym zarobkiem, to warto wiedzieć, że nie musi ona zostać wypłacona w formie pieniężnej. Inne dopuszczalne formy dywidendy to aktywa posiadane przez spółkę i podniesienie wartości nominalnej akcji lub udziałów.

Kto decyduje o wypłacie dywidendy?

Dla wspólników czy akcjonariuszy dywidenda stanowi dodatkowy zysk zapewniany przez posiadane akcje. Jednak o tym, czy inwestorzy otrzymają dywidendę, decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy (w przypadku spółki akcyjnej) lub zgromadzenie wspólników (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi spółki.

Aby możliwa była wypłata dywidendy, konieczne jest też spełnienie pewnych wymogów – chodzi tu o:

  • zakończenie roku obrotowego,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego – musi ono zostać zatwierdzone przez zgromadzenie akcjonariuszy lub wspólników.

Jak podaje Rzeczpospolita, w bieżącym roku na wypłatę dywidendy zdecydowało się ponad 200 spółek notowanych na warszawskiej GPW. Na ich liście znajdują się choćby:

  • Stalprofil – spółka działająca m.in. na rynku stalowym,
  • Puławy – w ofercie spółki znajdują się m.in. nawozy, chemikalia, folie i opakowania,
  • Ferro – producent armatury sanitarnej.

Jak obliczyć dywidendę?

Ustalając kwotę, która zostanie przeznaczona na dywidendę, należy pamiętać o szeregu ograniczeń. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kwota wypłacanej dywidendy nie może przekroczyć wysokości zysku za ostatni rok obrotowy z uwzględnieniem m.in. niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Warunki te funkcjonują nieprzypadkowo – mają one na celu ochronę spółki przed zahamowaniem jej rozwoju.

Dla każdego posiadacza akcji istotna jest suma, jaką otrzyma on tytułem dywidendy. Jak obliczyć jej wysokość? Nie jest to trudne. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podaje kwotę, jaka przypada na jedną akcję.

Przykład: Pan Mariusz dowiedział się, że kwota tytułem dywidendy na jedną akcję to 7 zł. Ponieważ posiada on 120 akcji, to otrzyma kwotę 840 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here