Kredyt a forma zatrudnienia

Bank analizując wniosek kredytowy https://splatapozyczek.pl/ ocenia zdolność kredytową klienta. Brane są pod uwagę takie czynniki jak: wysokość comiesięcznego wynagrodzenia, liczba osób w gospodarstwie domowym, historia kredytowa oraz obecne zobowiązania. W ocenie zdolności kredytowej uwzględnia się także formę zatrudnienia klienta.

Na najlepsze warunki mogą liczyć klienci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Osoby zatrudnione w takiej formie są traktowane przez banki jako wiarygodne – umowa na czas nieokreślony stanowi gwarancję długoterminowego zatrudnienia, co wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia w perspektywie długofalowej. Umowa o pracę na czas nieokreślony może zatem znacznie zwiększyć zdolność kredytową klienta. Nie oznacza to jednak, że posiadając inną formę zatrudnienia nie masz szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku. O kredyt ubiegać mogą się także osoby zatrudnione na czas określony. W zależności od instytucji, wystarczy kilkumiesięczny staż u danego pracodawcy, by z uzyskaniem kredytu nie było większych problemów. Banki wymagają najczęściej w takich przypadkach stażu powyżej trzech lub sześciu miesięcy.

Osoby posiadające umowę zlecenie czy o dzieło również mają szanse na otrzymanie kredytu. Mogą one jednak spotkać na swojej drodze więcej trudności, a ich zdolność kredytowa będzie niższa. Wtedy swoje pierwsze kroki warto skierować do specjalistów kredytowych Spłata Pożyczek. Następnie wystarczy udowodnić odpowiednią dokumentacją, że zarobki, jakie otrzymuje osoba zatrudniona na umowę zlecenie wystarczą, by terminowo spłacać raty kredytu. Ważne jest również okazanie ciągłości zatrudnienia. Banki wyznaczają minimalny okres uzyskiwania dochodów z tego źródła – od sześciu miesięcy, do nawet dwóch lat.

Nieco inaczej traktowani będą klienci prowadzący własną działalność gospodarczą. W takim przypadku bank może wymagać okazania dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności nawet do 3 lat wstecz. W ich przypadku, na nieco odmiennych zasadach wyliczana jest także zdolność kredytowa. Przy jej wyliczaniu dla „etatowego” pracownika, bank uwzględnia średnie wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy, natomiast dla osoby prowadzącej własną działalność średnie wynagrodzenie ustalane jest najczęściej dla okresu od roku do dwóch lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here