Ulga na start to jedna z form pomocy dla osób, które raczkują w dziecinie biznesu i dopiero w niego wkraczają. Innymi słowy są to korzyści przysługujące nowym przedsiębiorcom na rynku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak płacić niższy ZUS na początku swojej działaności, ale później też- zacznijmy od początku. Czym jest ulga na start? Od kiedy ją liczyć? Jesteście ciekawi? Sprawdźcie sami! 

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/ulga-na-start/

Czy jest ulga na start? 

Mogłoby się wydawać, że ulga na start jest to pierwsza przysługująca korzyść po założeniu firmy. Wbrew pozorom nie jest pierwsze wsparcie dla młodych biznesmenów.

Przedsiębiorcy posiadający uprawnienie do ulgi, są zwolnieni z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym (opłacania składek emerytalnej, rentowej oraz wypadkowej). Innymi słowami:  Nie musisz wpłacać pieniędzy do ZUS.

Z takiej ulgi można korzystać max przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia oficjalnego istnienia działalności gospodarczej.

Ulga na start ZUS

Podczas rejestracji swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osoba prowadząca firmę, zgłasza się do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego. Może on wówczas skorzystać z ulgi na start. Tak jak wcześniej wspominano, przez okres 6 miesięcy, zapłacisz tylko składkę zdrowotną (w 2020 roku nie mniej niż 362,34 zł).

Ulga na start przysługuje także osobom, które zamknęły biznes lub zdecydowały się na zawieszenie działalności przynajmniej 5 lat wstecz.

Od kiedy liczyć ulgę na start?

Jeśli działalność zostanie zarejestrowana w pierwszy dzień miesiąca, to miesiąc ten wlicza się do czasu usługi. Założenie działaności innego dnia niż pierwszy oznacza, że licznik obowiązywania ulgi startuje dopiero w kolejnym miesiącu.

Ulga na start – kod ZUS

Kod ubezpieczenia, który należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym zaczyna się od cyfr 05 40.

Jeśli nie masz posiadasz prawa do emerytury lub renty (ew. orzeczenia o niepełnosprawności) kolejne cyfry, które znajdują się w kodzie to 00.

Mały ZUS plus

Od lutego 2020 roku przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z jeszcze jednej ulgi. Jest to: Mały ZUS plus. Jakie są jego warunki brzegowe? Przysługuje on, jeśli przychody z działalności gospodarczej przez cały rok 2019 nie przekroczyły 120 tysięcy zł, a działalność była prowadzona nie krócej, niż okres 60 dni.

Zobacz też: http://finansepolaka.pl/maly-zus-plus-dla-kogo-jest-to-pomoc/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here