Średnie kroczące w transakcjach krótkoterminowych

Średnia krocząca należy do grupy wskaźników, które zwykle wykorzystywane są jako sygnały do otwarcia pozycji. Jednym z warunków, które musi spełnić średnia, jest przecięcie ceny lub innej średniej kroczącej — tj. o odmiennych ustawieniach — powszechnie spotykanymi parami są 21 i 55 oraz 8 i 21.

Popularne MA i EMA można wykorzystać na kilka innych sposobów, a szczególna uwaga należy się roli, jaką odgrywają w strategiach scalpingu. 

EMA 21 i świece japońskie — prosta strategia krótkoterminowa

ema 21

Do wdrożenia tego typu strategii, najlepiej wybrać rynki o bardzo wysokiej płynności, takie jak indeks Wall Street US 30, Ger 30 Dax i inne popularne instrumenty CFD.

Głównym jej założeniem jest średnia krocząca o ustawieniach 21 (żółta linia), działająca jak „magnes” na cenę, która, im dalej się od niej znajduje, tym chętniej do niej powraca.

Kolejne elementy to sygnał do otwarcia pozycji i ustawienie stop loss’a. 

Zlecenie kup/sprzedaj, otwieramy w sytuacji, kiedy po serii wzrostowych/spadkowych świec, zauważymy jedną, która wyraźnie odrzuca następujące po sobie ceny, wyrażając „chęć” powrotu do średniej kroczącej. Zlecenie stop powinno być ustawione tuż nad/pod nią — tak, jak przedstawiono to na grafice powyżej. 

Zamknięcie transakcji z zyskiem powinno mieć miejsce na średniej kroczącej.

cfd

Następny zrzut ekranu pokazuje, że plan się powiódł — cena, po impulsie, powróciła do linii określającą średnią wartość. Zysk z operacji jest niewielki, jednak w ramach scalpingu — zadowalający. 

Poniżej — seria czterech podobnych transakcji, z których jedna zakończyła się realizacją zlecenia stop loss. 

średnia krocząca

EMA 200 – kręgosłup rynku

ema 200

Wykładnicza średnia krocząca o wartości 200 jest ponoć — podobnie jak VWAP — często używana przez instytucje finansowe.

Strategia ją wykorzystująca nieco różni się od wcześniejszej, a różnica ta polegać będzie na kilkukrotnym potwierdzeniu sygnału i ustawieniach samej średniej. 

Podobnie jak wcześniej — zakładamy, iż cena rynku po gwałtownym wybiciu, powinna powrócić w rejony średniej kroczącej — z tą różnicą, że w tym przypadku zamiast EMA 21, użyjemy wariantu o ustawieniu 200 – żółta linia dynamiczna. 

Kolejną nowością są krzyżujące się średnie kroczące pobierające dane z wykresu godzinnego (linie czerwona i niebieska) — mimo że handlujemy na wykresie 15-minutowym. 

Ma to za zadanie odfiltrowanie szumu rynkowego i potwierdzenie trendu na wyższej ramie czasowej. 

Dodatkowym elementem filtrującym jest HMA — Hull Moving Average o ustawieniu 200 – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej wariacji średniej kroczącej, rzetelnym źródłem informacji jest ten artykuł

Sygnałem do otwarcia pozycji jest przekroczenie przez cenę wszystkich filtrujących średnich, zlecenie take profit ustawiamy na EMA 200.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here