Kto kogo reprezentuje w KRS?
Kto kogo reprezentuje w KRS?

Kto kogo reprezentuje w KRS?

Kto kogo reprezentuje w KRS?

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W celu zarejestrowania spółki, konieczne jest wskazanie osób, które będą ją reprezentować. Ale kto tak naprawdę reprezentuje kogo w KRS?

Reprezentacja w KRS

W KRS każda spółka musi wskazać swoich przedstawicieli, którzy będą ją reprezentować. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), reprezentację sprawuje zarząd spółki. Zarząd może składać się z jednej lub więcej osób, które są uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu spółki.

W przypadku spółki akcyjnej (S.A.), reprezentację sprawuje zarząd, który jest powoływany przez radę nadzorczą. Zarząd składa się z co najmniej jednej osoby, ale może być ich więcej. Zarząd jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w imieniu spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz.

Reprezentacja w spółce z o.o.

W przypadku spółki z o.o., zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz. Zarząd może działać samodzielnie lub wspólnie, w zależności od tego, jak zostało to określone w umowie spółki. Jeśli zarząd działa wspólnie, to każdy członek zarządu ma prawo do reprezentowania spółki.

Warto zaznaczyć, że zarząd może również powierzyć swoje uprawnienia do reprezentacji spółki innym osobom, na przykład prokurentom. Prokurent jest uprawniony do reprezentowania spółki w zakresie określonym w umowie prokurentury.

Reprezentacja w spółce akcyjnej

W przypadku spółki akcyjnej, zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz. Zarząd działa na podstawie uchwał podjętych przez radę nadzorczą. Zarząd może działać samodzielnie lub wspólnie, w zależności od tego, jak zostało to określone w statucie spółki.

W przypadku spółki akcyjnej, istnieje również możliwość powołania prokurentów, którzy będą uprawnieni do reprezentowania spółki w zakresie określonym w umowie prokurentury.

Podsumowanie

Wpis do KRS jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W przypadku spółki z o.o., reprezentację sprawuje zarząd, który może działać samodzielnie lub wspólnie. W przypadku spółki akcyjnej, reprezentację sprawuje zarząd, który działa na podstawie uchwał podjętych przez radę nadzorczą. Zarówno w spółce z o.o., jak i w spółce akcyjnej istnieje również możliwość powołania prokurentów do reprezentacji spółki.

Wezwanie do działania: Sprawdź, kto kogo reprezentuje w KRS i dowiedz się więcej na stronie: https://www.dlasiebie.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here