Poświadczenie dziedziczenia w kancelarii notarialnej

Ogólnie rzecz biorąc czynności spadkowe nie należą do przyjemności, bo najczęściej wiążą się z utratą bliskiej osoby. Warto jednak pomyśleć o uregulowaniu stanu prawnego i majątkowego. Obecne przepisy prawa umożliwiają sprawne załatwienie spraw spadkowych i uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia, w czym pomoże sprawdzona i rzetelna kancelaria notarialna.

DWIE DROGI

Dokument potwierdzający nabycie praw do spadku można uzyskać w dwojaki sposób: zwrócić się do sądu i założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku albo zgłosić się do notariusza w celu przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym spadkodawcy. Skutek jest ten sam, jednak drugi sposób jest zdecydowanie szybszy. Kancelaria notarialna udzieli wszystkich niezbędnych informacji, wskaże potrzebne dokumenty oraz w sposób profesjonalny przeprowadzi całą procedurę.

WARUNKI

Zgoda

Notarialne poświadczenie dziedziczenia sporządzane jest na zgodne żądanie potencjalnych spadkobierców, które powinno zawierać w szczególności: określenie osoby spadkodawcy oraz prawa, tytuł dziedziczenia, krąg spadkobierców, wysokość przypadających im udziałów w spadku. Konieczny jest osobisty udziału wszystkich potencjalnych spadkobierców testamentowych jak i ustawowych.

Ograniczenia

Możliwość sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia wyklucza między innymi testament sporządzony w formie ustnej, na statku morskim, powietrznym oraz na wojnie, jak również wcześniejsze wydanie wobec spadkodawcy postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku czy też aktu poświadczenia dziedziczenia po nim. Notariusz musi się upewnić, czy tego typu okoliczności nie występują w danej sprawie.

CZYNNOSCI PRZED NOTARIUSZEM

Oświadczenia

Osoby stawające w kancelarii notarialnej w pierwszej kolejności złożą oświadczenia o przyjęciu spadku albo o odrzuceniu spadku. Przyjęcie spadku może nastąpić wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. W razie odrzucenia spadku spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia, traktuje się go jakby nie dożył otwarcia spadku a w jego miejsce wstępują jego spadkobiercy.

Sporządzenie protokołu dziedziczenia

W protokole dziedziczenia znajdą się między innymi takie informacje, jak oznaczenie osoby spadkodawcy, spadkobierców oraz osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, tytuł powołania do spadku oraz powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu. Dokument jest podpisany przez notariusza.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia

Po sporządzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia następuje rejestracja aktu w Rejestrze Spadkowym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Akt poświadczenia dziedziczenia ma moc postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here