Wybór najlepszego konta maklerskiego w praktyce

0
1084

Konto maklerskie jest narzędziem przypominającym nieco konto bankowe. Klient, będący posiadaczem rachunku maklerskiego nazywany jest powszechnie traderem. Za pośrednictwem swojego konta może on inwestować w wybrane walory giełdowe, między innymi akcje i obligacje. Konto maklerskie może zaś otworzyć w dowolnie wybranym domu maklerskim. Konto bankowe i maklerskie różni to, że w przypadku rachunku banku zapisywane są na nim tylko pieniądze pozostające w dyspozycji klienta, a na koncie maklerskim również kupowane papiery wartościowe. Sprawdźmy zatem, jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze możliwie najlepszego dla klienta konta maklerskiego.

Najważniejsze kwestie przy wyborze konta maklerskiego

Z szerokiej oferty domów maklerskich, tak polskich, jak i zagranicznych, musimy wybrać takie konto maklerskie, które spełniać będzie nasze oczekiwania pod różnym kątem. Warto wziąć pod uwagę przy tym takie parametry konta maklerskiego jak:

  • Wysokość kosztów ponoszonych w związku z założeniem rachunku i jego prowadzeniem oraz z realizacją zleceń na rynku giełdowym,
  • Poziom jakości obsługi klienta,
  • Możliwość założenia konta testowego dla nowego tradera,
  • Dostępność różnych instrumentów inwestycyjnych,
  • Dostępność usług dodatkowych, np. notowań w czasie rzeczywistym czy też do komentarzy i analiz rynkowych.

Koszty związane z kontem maklerskim

Standardem wśród domów maklerskich oferujących konta dla użytkowników, również i w Polsce, jest rezygnacja z opłat pobieranych do niedawna za otwarcie konta maklerskiego. Jednakże bywa i tak, że stosunkowo niska opłata może być z tego tytułu naliczana miesięcznie lub w skali roku za prowadzenie rachunku. Nie powinna ona przekraczać kwoty kilkudziesięciu złotych, ale możliwe jest też uniknięcie konieczności jej uiszczania przy aktywnym korzystaniu z otwartego konta maklerskiego.

Poza opłatą za konto, kosztem ponoszonym przez inwestora przy posiadaniu konta maklerskiego będą opłaty za przelewy środków pieniężnych z konta na rachunek osobisty, prowizje za realizację zleceń oraz za doradztwo inwestycyjne. Opłaty są także naliczane za przechowywanie papierów wartościowych, jakie kupowane są na rynku giełdowym. Najczęściej są one podawane w ujęciu procentowym, w zależności od wartości, jakie ma inwestor.

Poziom jakości obsługi klienta

Przy wyborze konta maklerskiego istotne jest to, czy możemy w dowolnym czasie uzyskać wsparcie techniczne i merytoryczne od swojego brokera. Czy ma on biuro obsługi klienta i w jakim zakresie realizuje obsługę za jego pośrednictwem.

Konto demonstracyjne

Jeśli inwestor zakłada swoje pierwsze konto maklerskie, to realnie rzecz ujmując do końca nie wie, czego po nim oczekiwać i czego może się spodziewać. W sprecyzowaniu jego wymagań pomocne mogą okazać się konta demonstracyjne, które udostępnia wielu brokerów. Dzięki nim można nie tylko przetestować funkcjonalność konta i platformy brokerskiej oddanej do dyspozycji klienta przez maklera, ale również sprawdzić się w roli inwestora bez konieczności ryzykowania jednocześnie w takim przypadku całym swoim kapitałem. Na rachunku demonstracyjnym użytkownik otrzymuje do swojej dyspozycji pulę wirtualnych środków finansowych, z jakich korzysta dowolnie, ale ani wypracowane zyski, ani poniesione straty nie stają się jego udziałem.

Dostęp do różnych instrumentów finansowych

Dla każdego gracza rynkowego ważne jest, z jakich instrumentów inwestycyjnych będzie mógł skorzystać za pośrednictwem zakładanego konta maklerskiego. Mogą to być nie tylko akcje i obligacje notowane na głównym rynku giełdowym, ale i szereg innych walorów, np. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy ETF-y. Zobacz: https://www.xtb.com/pl/co-to-jest-pips-kb

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here